«Փոքրիկ դրախտ»

Նոյեմբերի 23  

 Կարդալ Խուլիո Կորտասար «Փոքրիկ դրախտ»   պատմվածքը:


Առաջադրանք
1.   Ընտրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարներից է: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը.

    Այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա։
Ոչինչ չի կարող փոխհարիներ իրական երջանկությանը։ Պետությունը  օգտագործում է մարդկանց որպես եկամուտի աղբյուր։ Նա ապառիկով սրվակներ էր վաճառում աղքատ մարդկանց բռնագանձելով կրկնակի գումար։ Նա ամեն տեղ փնտրում էր իր շահը, իսկ հասարակությանը պնդում էր, որ ամեն ինչ նրանց համար էր արվում։


2.   Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում «Փոքրիկ դրախտ»: Ցո՛ւյց տվեք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:


Իմ կարծիքով ստեղծագործությունը կոչվում է «Փոքրիկ դրախտ», քանի-որ «Փոքրիկ» ասոցացվում է կարճաժամկետ երջանկության հետ։  Իսկ «Դրախտը» ասոցացվում է հասարակության կարծիքի հետ։ 

Comments

Popular posts from this blog

հայոց պատմություն (նախագիծ)

Drinking fountains

Ուսումնական տարվա հաշվետվություն: Հայոց լեզու և գրականություն: