Skip to main content

Գոյականի առումը

Գոյականի առումը

Գոյականի առումը ցույց է տալիս խոսողին հայտնի կամ անհայտ գոյական,օրինակ՝Գիրք կարդացի(անորոշ) և Գիրքը կարդացի(որոշյալ):Որոշյալ առումով գոյականները ցույց են տալիս խոսողին հայտնի ծանոթ առարկա:Որոշյալ առումն արտահայտվում  է -ը կամ-ն հոդերի օգնությամբ՝գիրքը,աղջիկը,աշակերտը:Բաղաձայնով վերջացող բառերի վրա ավելանում է -ը հոդը:Ձայնավոր վերջացող բառորի վրա ավելանում է -ն հոդը՝այգին,առուն,տղան:
Բաղաձայնով վերջացող բառի -ը հոդը կարող է փոխվել -ն-ի,եթե հաջորդ բառը սկսվում է ձայնավորով,կամ Ը գաղտնավանկ պարունակող տառակապակցությամբ:
Աղջիկը գնաց:
Աղջիկն ասաց:
Որոշ բառեր հոդ չեն ստանում՝անձինք,մարդիկ,տիկնայք,կանայք,պարոնայք:

Comments

Popular posts from this blog

հայոց պատմություն (նախագիծ)

Drinking fountains

Ուսումնական տարվա հաշվետվություն: Հայոց լեզու և գրականություն: